Decofrarea betonului se face după o durată de timp care diferă în funcție de anumite cauze. Aceste cauze sunt: părți de cofraj (ex.: părțile de cofraj laterale se pot îndepărta după o durată de timp mai scurtă), deschiderea elementului de construcție, umiditatea atmosferică și, nu în ultimul rând, tipul de ciment folosit. Decofrarea betonului trebuie făcută la termenul necesar asigurării unei rezistente suficiențe a betonului astfel încât acesta să își preia greutatea proprie fără a se produce deformații ale structurii sau fisuri.

Decofrarea betonului reprezintă operațiunea practică de îndepărtare a elementelor ce alcătuiesc cofrajul. Îndepărtarea cofrajului se face, de regulă, îndepărtând părțile laterale ale cofrajului și elementele de rezistență.

Părțile laterale ale cofrajului, care au servit doar la preluarea împingerilor laterale, se decofrează imediat ce muchiile se pot decofra fără deteriorare. Elementele de rezistență ale cofrajului, care reprezintă părțile principale de susținere, se îndepărtează când betonul atinge vârsta suficientă să asigure rezistență de:

  • 50% la deschideri ale elementului de construcție de până la 2 m;
  • 70% la deschideri cuprinse între 2 și 8 m;
  • 90% la deschideri ce depășesc 8m.

Decofrarea mult prea devreme și expunerea la solicitări a structurii de beton neîntărite complet pot provoca mai târziu încovoieri mai mari în cazul planșelor și crăpături în cazul plăcilor de beton, deoarece în tot acest proces betonul își schimbă forma. Dacă din cauza schimbării neașteptate între timp a vremii avem îndoieli în privință rezistenței structurii, este indicat să cerem verificarea rezistenței care poate fi determinată cu metode ce nu distrug materialele (ex. apărat Schmidt) aplicate direct construcției sau unei monstre de beton, prin măsuri de laborator. Măsurarea rezistenței cu metode care nu distrug materialul nu sunt scumpe și previn alte cheltuieli majore necesare reparării stucturii.

 

Decofrarea betonului în zile

Temperatura in °C Deschiderea elementului de construcție
2 m 2 – 8 m 8 m
5 10 zile 20 zile 35 zile
15 6 zile 12 zile 22 zile
25 5 zile 8 zile 16 zile

Rezistențele betonului se stabilesc prin încercarea unor cuburi de probă păstrate în condițiile lucrării sau prin încercări nedistructive. Când nu se fac încercări, decofrarea se poate face la numărul de zile prevăzut în tabelul de mai sus.

Când se folosește ciment cu întărire rapidă numărul de zile se reduce la 60% (în loc de 20 zile se ia 12 zile), iar la cimenturi portland cu adaosuri mai mari de 15%, numărul de zile se mărește cu 20%.

Ordinea de decofrare este următoarea: părțile laterale ale grinzilor, stâlpii care nu sunt solicitați, planșeele cu deschideri mici și apoi grinzile. Popii se desfac ușor, fără șocuri, prin slăbirea treptată a penelor.

Chiar și folosindu-se această ordine, după decofrare se lasă o serie de popi de siguranță (la plăci un pop la 120m2 de placă, la grinzi câte un pop la 3 m, la cofrajele pe care se toarnă și se sprijină pe el planșeul proaspăt turnat).

După decofrare se face curat, scândurile și tot materialul folosit la cofraje se stivuiesc pe mărimi putând astfel să fie refolosite pe parcursul lucrării și evitând bineînțeles accidente în cuiele rămase prin scânduri.

Pentru ușurarea decofrării dupa zvântarea betoanelor, recomandăm Decofrant de la Mopeka. Contactează-ne pentru a plasa o comandă.